CHIN – CHEEKBONE AESTHETIC SURGERY

Cheekbone aesthetics

The face has a triangular structure. It consists of cheekbones and chin. As time passes, the triangular appearance on the face is replaced by a rectangular shape. In our country, cheekbone dislocation is not very common. This provides a younger appearance. As the face is displaced downwards with age, the cheekbone is not very prominent. However, since it is desirable for the cheekbone to be prominent, it can be enlarged by various methods.

2 methods are used to enlarge the cheekbones:
Kişinin vücudundan alınan yağ elmacık kemiğine enjekte edilir. Lokal anestezi yöntemiyle yapılır.
Yüz ortasında düzleşme ileri aşamada olduğunda kullanılır. Ağız içinden yapılan kesiden girilerek protez elmacık kemikleri üzerine yerleştirilir. Ameliyat sonrası yanaklarda sızlama, morluk, şişlik görülebilir. Bu komplikasyonların azalması için bölgeye soğuk uygulanmalı ve baş yukarı yatılmalıdır.

Chin aesthetics

The jaw should be in harmony with other facial structures. Problems in the jaw bones can be solved by different methods.

How is chin tip (Genioplasty) aesthetics applied?

Various examinations are performed before chin tip aesthetics. This includes facial development, jaw and face ratio, and orthognathic dental problems. This operation takes 1 hour. The pain after the operation is enough to be relieved with painkillers used in daily life. Liquid nutrition should be consumed for one week after the operation. In this operation, an incision is made under the chin or inside the mouth and the prosthesis is inserted.

Implants used in chin and cheekbone aesthetics:

Alt çene kemiğinin olması gerekenden geride olan kişilere uygulanır. Çene çene ucu implantları ya da silikon çene ucu implantları kullanılarak öne doğru uzatılır ve bir orantı sağlanmış olur. Bu implantların hastaya uygun kalınlıkta ve uzunlukta olanı kullanılmaktadır. Politetrafiloruetilen implantları diğelerinden farklı olarak zamanla hücre içine girerek kemikleşmeye başlar. Ameliyat sonrası 1-2 gün yumuşak diyet ile beslenilmelidir.
Mandibula’nın gerektiği kadar gelişmediği durumda yapılmaktadır. Bu yöntem için bireye özgü olarak farklı implantlar kullanılır.
Genellikle burun estetiği ile birlikte yapılırç üst çene gelişiminin az gelişmesidir. Bu durumda çenede bir oransızlık görülür. Ağız içinde bir kesi yapılarak implant yerleştirilir.
Bu operasyonda kullanılan implantlar farklı kalınlıkta ve uzunluktadır. Kişiye uygun olan seçilmelidir. Operasyon sonrası birkaç gün yumuşak besinler tüketilmelidir. Lokal veya genel anestezi uygulanabilir. İmplantlar üst dudak ve dişler arasındali bölgeden kesiler açılarak yerleştirilir.