DENTAL AESTHETICS

What is smile design?

Smiling makes you feel better in every aspect of life. However, people are afraid to smile because of various tooth decay, tooth color, gum diseases. Smile design is to plan the most beautiful smile that combines function, aesthetics and naturalness, taking into account personal wishes and expectations. In smile design, the patient’s facial form and shape, skin color, gender, age, lips, the condition of the lip edges, the color, alignment and gum structure of the teeth are taken into consideration. Thus, the most accurate smile is achieved for the person.

What is dental aesthetics?

Dental aesthetics is the design of the perfect smile by eliminating the problems in the gums and transforming them into the form they should be, arranging the worn, discolored, misaligned, broken or stained state of the teeth.

Tooth Aesthetics

Hollywood Smile ile diş eti, diş, dudak uyumu sağlanarak mükemmel bir gülüşe ulaşmamızı sağlar. Porselen kaplama ile kişinin dişindeki renk farklılıkları, diş kırıkları, doku kaybı giderilir. Daha sonra diş etlerindeki orantısızlıkların giderilmesi amaçlanır. Son olarak dişlerin beyazlatılması işlemi vardır. Hollywood gülüşü tasarlanırken kişinin nasıl gülüşe sahip olması gerektiği, cinsiyeti, yaşı, yüz hatları, dudaklar gibi faktörler ele alınır.

Lamina diş kaplama dişlerdeki renk farklılıkları, diş çatlakları ve kırıkları, dolgudan kaynaklanan renk değişimleri için uygulanır. Diğer uygulamalara kıyasla daha az diş kesimi yapılır. Bazen hiç kesilmeden de uygulanabilir. Lamina porselen en doğal görünümü sağlayan materyaldir ve doğal dişin ışık geçirgenliğini yansıtır. Aralarında boşluk olan dişlerin birleştirilmesinde, ön dişleri aşınanlarda ve renkleşmelerde, çapraşık ve eğri dişlerin düzeltilmesinde, kırık veya aşınmış dişlerin yenilenmesinde kullanılır. İyi bakımla birlikte yıllarca kullanılabilir.
Dişlerde çeşitle sebeplerle meydana gelen diş sararmasından sonra yapılır. Dişin 2-3 ton açılmasını sağlar. Sigara, çay, kahve tüketiminden kaynaklı oluşan sararmalar sonrası bu işlem çok başarılı bir sonuç verirken ilaçlar sebebiyle oluşan sararmalarda büyük bir başarı sağlanmaz. Kullanıma bağlı olarak 3 ay- 4 sene arasında etkisini görebiliriz. Ofis Tipi Beyazlatma (Ofis Bleaching) veya Ev Tipi Beyazlatma (Home Bleaching) olarak 2 farklı şekilde yapılabilir.

Dişte lekeleri ve çürümeleri gidermek için uygulanan bir yöntemdir. Kırık ve çarpık dişlere de uygulanabilir. Her yaş için uygundur. Ortalama süresi 5-15 yıl arasındadır. Zirkonyum kaplamalar, metal destekli yahut metal desteksiz olarak iki şekildedir. Beyaz renkli ve ışık geçirgenliğine sahiptir. Hastanın ağız ölçüsü alınır ve diş rengine uygun şekilde hazırlanır. Doğal dişlerin yapısıyla uyumu en yüksek kaplama çeşididir. Zirkonyum kaplamada nadir de olsa çiğneme ve ısırma esnasında ağrı hissi yaratabilir. Kaplamalar yanlış yerleştirildiği taktirde düşmelere sebep olabilir.
İmplant diş kaybı sonucu çene kemiğinin içine yerleştirilen titanyumdan yapılmış vidalardır. Diş kök görevi görür. Yanındaki dişlere zarar vermez. 18 yaşından büyük çene ve yüz gelişimini tamamlamış olan bireylere yapılabilir. Kalıcıdır.Hollywood Smile

Hollywood Smile allows us to achieve a perfect smile by ensuring gum, tooth and lip harmony. With porcelain veneers, color differences, tooth fractures and tissue loss are eliminated. It is then aimed to eliminate the disproportions in the gums. Finally, there is the process of teeth whitening. When designing a Hollywood smile, factors such as the type of smile the person should have, gender, age, facial features, lips are taken into consideration.

Porcelain Lamina (Leaf Porcelain)

Lamina dental veneers are applied for color differences in teeth, tooth cracks and fractures, discoloration caused by filling. Compared to other applications, fewer teeth are cut. Sometimes it can be applied without cutting at all. Lamina porcelain is the material that provides the most natural appearance and reflects the light transmittance of the natural tooth. It is used for joining teeth with gaps between them, for those whose front teeth are worn and discolored, for the correction of crooked and crooked teeth, and for the replacement of broken or worn teeth. With good care, it can last for years.

Teeth Whitening (Bleaching)

It is done after yellowing of the teeth caused by various reasons. It allows the tooth to open 2-3 tons. While this procedure gives a very successful result after yellowing caused by smoking, tea, coffee consumption, it does not provide great success in yellowing caused by medications. Depending on the use, we can see the effect between 3 months and 4 years. It can be done in 2 different ways as Office Bleaching or Home Bleaching.

Porcelain Crown

Porcelain crown is the process of covering the tops of the person’s teeth with tooth-shaped materials in order to protect the teeth when the destruction and tissue loss is high for different reasons. When you want to change the form and color of the teeth, porcelain crown method is used if porcelain does not achieve the desired result.

Implant

Implants are screws made of titanium that are inserted into the jawbone after tooth loss. The tooth acts as a root. It does not damage the teeth next to it. It can be performed on individuals over 18 years of age who have completed their jaw and facial development. It is permanent.

Zirconium Veneer

It is a method applied to remove stains and decay on the teeth. It can also be applied to broken and crooked teeth. Suitable for all ages. The average duration is between 5-15 years. Zirconium veneers are available in two forms: with or without metal support. It has white color and light transmittance. The patient’s mouth impression is taken and prepared according to the tooth color. It is the type of veneer with the highest compatibility with the structure of natural teeth. Zirconium veneers may rarely cause pain during chewing and biting. If the coverings are placed incorrectly, they can cause falls.

Aesthetic Filling

Aesthetic filling is the process of designing a natural and aesthetic smile with the same composite material as the person’s own tooth color. When oral hygiene is not performed at an adequate level, it is a method used to return it to its former form in case of decay, fracture and abrasion. Aesthetic filling, which does not cause the uncomfortable appearance of black fillings, can also be applied for tooth lengthening and tooth shape change. The fact that the fillings are in the form of natural teeth in shape and color, that the filling borders are not obvious, and that the person cannot distinguish the filling from his/her own tooth are the main desired conditions in aesthetic filling. It is also long-lasting, depending on the person’s use.

Braces

Braces are aesthetic dental devices used to correct crooked, crowded or misaligned teeth. The wires attached to the teeth are made of metal or bonding material. Braces treatment is performed by orthodontists. How long it stays in the tooth depends on the person’s oral structure and the healing process. In general, it is suitable for all ages after 10 years.