INTERVENTIONS GASTRIQUES

Qu'est-ce que la chirurgie bariatrique ?

La chirurgie bariatrique est utilisée comme une méthode de traitement comprenant des interventions chirurgicales restrictives, malabsorptives et combinées chez les personnes qui peuvent modifier l’anatomie du tube digestif et chez qui le traitement conservateur de l’obésité n’a pas donné de bons résultats. Avant d’envisager d’opérer une personne extrêmement obèse, il faut démontrer l’échec d’un programme complet comprenant de l’exercice physique, une modification du mode de vie, des conseils psychologiques et la participation de la famille. Elle a été reconnue comme le seul traitement efficace à long terme de l’obésité de classe III avec un IMC de 40 ou plus (ou un IMC de 35 ou plus avec des comorbidités). L’objectif de la chirurgie est d’obtenir une perte de poids de 50 à 75 % dans les 5 ans.

En sık kullanılan yöntemdir. Midenin yaklaşık olarak %80’inin çıkartılmasıyla yapılır. Bu şekilde mide hacmi küçültülmüş olur. Ghrelin hormonu salgısı azaldığı için iştah azalır. Hem hormonal olarak hm de mide boyutunun değişmesinden dolayı zayıflama görülür.  Zımbalama hattında sızıntılar olabilir.
Gastrik bypass’a oranla daha basit bir yöntemdir. Gastrik bypass ameliyatlarından farklı olarak her ikisinde de mide küçültülür ama gastrik bypass ameliyatında bağırsak mide kesilirken mini gastrik ameliyatında bağırsak kesilmeden mideye bağlanır.

Kısıtlayıcı bir yöntemdir. Mideye proksimal olarak 30 mL hacimli küçük bir torba oluşturulur. Bu alanın doldurulması kişiyi tok hissettirir ve bu da daha az gıda tüketimine yol açar. Bu yöntem Kolay uygulanabilir, geri dönüştürülebilir.

Mide botoksu endoskopik yöntem ile midenin belirli bölgelerine botilinum toksini enjekte edilmesi işlemidir. Bu işlemle ghrelin olarak adlandırılan açlık hormonu seviyesinde azalma görülür. Böylece mide boşalması yavaşlar ve açlık hissinin oluşumu gecikir. Bu işlem günümüzde fazlaca kullanılmaktadır. Botoksa alerjisi olanlar ve kas hastalığı olanlar için önerilmez.
Mideye endoskopik olarak yerleştirilir. Mide hacmini azaltarak ve vagus siniri üzerine baskı uygulayarak tokluk sağlar. En sık görülen komplikasyonu kusmadır. Bu yöntemin en büyük artısı normal beslenme düzenine porsiyon kontrolü yaparak devam edilmesidir. Kilo verilip beslenme alışkanlığının sağlanarak balon çıkarıldığında da kilo korunumu sağlanabilir.

Indications pour la chirurgie bariatrique

Les qualifications pour la chirurgie bariatrique dans la plupart des régions comprennent :

 • BKI ≥ 40 veya 45 kg'dan fazla kilolu.
 • BKI ≥ 35 ve T2DM, hipertansiyon, uyku apnesi ve diğer solunum bozuklukları, alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı, osteoartrit, lipit anormallikleri, gastrointestinal bozukluklar veya kalp gibi en az bir veya daha fazla obezite ile ilişkili komorbidite hastalık.
 • Önceden kilo verme çabalarıyla belirli bir süre devam eden sağlıklı bir kilo kaybına ulaşamama.
 • En az 5 yıldır fazla kilolu olmak ve cerrahi olmayan seçenekler denemek ancak başarısız olmak
 • 18-65 yaş (özel durumlarda ergen ve ileri yaş)

Ces facteurs sont-ils importants pour les adolescents et les personnes âgées dans des cas particuliers ?

Adolescents

 • BMI> 40 + komorbidite
 • 6-12 aylık cerrahi olmayan tedaviye cevap vermeme
 • İskelet ve vücut gelişimini tamamlamış olmak
 • Ameliyattan önce ve sonra tıbbi psikolojik değerlendirmelere katılmak İleri yaş(>60 yaş)
 • Fayda-kayıp oranı
 • Yaşam kalitesi
 • Hayatta kalma süresi

Contre-indications de la chirurgie bariatrique

 • 18 yaşın altında veya 65 yaşın üzerinde olmak
 • Tedavi edilmeyen ve obeziteye neden olan bir endokrin hastalık varlığı (Cushing, hipotiroidizm, insülinoma gibi)
 • Tedavi edilmeyen bir yeme bozukluğu (bulimia nervosa gibi) olması
 • Tedavi edilmeyen majör depresyon veya psikoz
 • Şiddetli koagülopati varlığı
 • Anestezi almaya engel olabilecek ciddi kalp hastalığına sahip olmak
 • Alkol veya madde bağımlılığı
 • Yaşam boyu vitamin replasmanı veya kalori kısıtlayıcı diyet gibi diyet önerilerine uyulmaması
 • Gebelik durumu ya da 12-18 ay içinde gebelik planlama
 • Kanser hastası olma
 • Şiddetli gastroözofageal reflü (GERD) (özellikle sleeve gastrektomi için)
 • Portal hipertansiyon
 • Crohn hastalığı olan hastalarda gastrik bypass cerrahisi

Méthodes de chirurgie bariatrique

Gastrectomie en manchon (sleeve gastrectomy)

C’est la méthode la plus couramment utilisée. Elle est réalisée en enlevant environ 80 % de l’estomac. De cette façon, le volume de l’estomac est réduit. L’appétit diminue car la sécrétion de l’hormone ghréline diminue. La perte de poids est observée à la fois sur le plan hormonal et en raison de la modification de la taille de l’estomac. Il peut y avoir des fuites dans la ligne d’agrafage.

Pontage gastrique - Pontage gastrique Roux-En-Y (RYGB)

Avec cette méthode, l’estomac est réduit à la taille d’une tasse à café. Il est alors directement relié à l’intestin grêle et les nutriments sont absorbés et excrétés sans digestion. Le petit volume de l’estomac fait en sorte que la nourriture consommée est limitée. Une absorption inadéquate favorise également ce phénomène et accélère la perte de poids. La malnutrition entraîne des carences en vitamines et en minéraux.

Mini bypass gastrique

C’est une méthode plus simple que le bypass gastrique. Contrairement à la chirurgie de dérivation gastrique, l’estomac est réduit dans les deux cas, mais dans la chirurgie de dérivation gastrique, l’intestin est coupé dans l’estomac, alors que dans la chirurgie mini-gastrique, l’intestin est relié à l’estomac sans être coupé.

Anneau gastrique (anneau gastrique, clamp)

Il s’agit d’une méthode restrictive. Un petit sac d’un volume de 30 ml est formé à proximité de l’estomac. En remplissant cet espace, vous vous sentez rassasié, ce qui entraîne une moindre consommation de nourriture. Cette méthode peut être facilement appliquée, recyclable.

Botox pour l'estomac

Le botox gastrique consiste à injecter de la toxine botulique dans certaines parties de l’estomac par une méthode endoscopique. Ce processus réduit le niveau de l’hormone de la faim appelée ghréline. Ainsi, la vidange gastrique est ralentie et la sensation de faim est retardée. Cette procédure est largement utilisée aujourd’hui. Il n’est pas recommandé aux personnes allergiques au Botox et à celles souffrant de maladies musculaires.

Ballon intra-gastrique (Ballon d'estomac)

Il est inséré par voie endoscopique dans l’estomac. Il procure la satiété en réduisant le volume de l’estomac et en exerçant une pression sur le nerf vague. La complication la plus fréquente est le vomissement. Le plus grand avantage de cette méthode est que le régime alimentaire normal peut être poursuivi en contrôlant les portions. Le maintien du poids peut également être obtenu après le retrait du ballon en perdant du poids et en conservant des habitudes alimentaires.

La nutrition après la chirurgie bariatrique

La nutrition et l’activité physique sont d’une grande importance après une chirurgie bariatrique. Une alimentation régulière et le sport doivent faire partie de tous les aspects de votre vie. Elle doit donc faire partie de votre vie. Pour passer à une alimentation normale après une chirurgie bariatrique, certains processus doivent être passés. Différents régimes alimentaires sont appliqués à différents moments de la période postopératoire.

Berrak sıvılarla başlar. Ameliyattan birkaç gün sonra uygulanır. Kısa süreli bir geçiş diyetidir. Karbonat, şeker ve kafein içermeyen berrak sıvılar, çok az enerji içeren veya hiç enerji içermeyen, sıvı ve elektrolit sağlayan bir diyettir.
Berrak sıvı diyetten sonra yaklaşık 14 gün boyunca uygulanır. Yüksek protein içeriğine sahip gıdalar artık bu aşamada tüketilmeye başlanabilir. Şekersiz meyveli içecekler, yağsız süt, soya sütü, Hindistan cevizi sütü, tavuk suyu, kafeinsiz çay kahve tüketilebilir.
Püre diyeti postoperatif 2., 3. ve 4. haftalarda uygulanır. Bariatrik cerrahide püre diyetleri puding ve ezilmiş patates yoğunluğunda olacak şekilde blenderize edilmiş ya da yeterli sıvı ile sıvılaştırılmış besinlerden oluşur. Omlet ve konserve balık (tuna ya da somon) gibi besinler püre diyeti ile uyumlu değildir. Meyveler ve sebzeler pürede yer alabilir. Öncelikle proteinli besinler, sonra sebzeler ve meyveler, en son tahıllar tercih edilmelidir. Yaklaşık 1800 ml günlük sıvı tüketilmelidir ve su yemekler arası yavaş yavaş tüketilmelidir. Öğün sırasında sıvılardan kaçınılmalı ve yemek yedikten sonra 30 dakika sıvı tüketimi için beklenmelidir. Baharatlı, çok sıcak ya da çok soğuk besinlerden kaçınılmalıdır Hangi besinin tolere edilebildiğinin iyi anlaşılması için bir öğünde sadece bir yeni besin denenmelidir.
Doğrama, öğütme, ezme ve püre yapma işlemlerini kapsar. • Yumuşak diyetler 5., 6., 7. ve 8. haftalarda uygulanır. Protein kaynaklı besinler ilk tüketilir. Akabinde sebzeler, meyveler ve sonra tahıllar tüketilmelidir. Günlük 1800 ml sıvı (protein sıvıları dahil) yemek öğünleri arası yavaş yavaş tüketilmelidir. Öğün sırasında sıvı tüketmekten kaçınılmalıdır. Yemek sonrası sıvı tüketimine devam etmek için 30 dakika beklenmelidir. Tüm besinler yumuşak olmalı ya da yumuşak kıvamda pişirilmelidir. Tüm besinlerin çok iyi çiğnenmesi gerekmektedir.
Bariatrik cerrahi sonrası standart diyete 9. haftada başlanır. Hedef sıvı tüketimi günlük yaklaşık 1800 ml’dir. Öğünlerde sıvı tüketmekten kaçınmaya devam edilir ve öğün sonrası sıvı tüketimine devam etmek için 30 dakika beklenmelidir. Marul ve havuç gibi çiğ sebze tüketimine başlanabilir. Ancak salatalık gibi sert yüzeyli ve büyük tohumlu olan besinlerden kaçınılmalıdır. Besinler iyi tolere edilebilmeleri için hızlı tüketilmemeli ve çok iyi çiğnenmelidir. Ameliyattan üç ay sonra diyetin çeşitliliği arttırılabilir ve tüm besin gruplarındaki besinler tüketilebilir

Complications de la chirurgie bariatrique ?

Les complications varient en fonction du type de chirurgie. Ces complications sont déclenchées par l’âge avancé et les problèmes de coagulation du sang. Il est également possible de rencontrer ces complications chez des personnes extrêmement obèses. Habituellement ;

Gastrointestinal semptomlar:

 • Kronik kusma
 • Kilo vermeye bağlı ciltte sarkmalar
 • İshal
 • Soğuk intoleransı
 • Saç kaybı
 • Yetersiz beslenme nedeniyle zayıflık
 • Anoreksi
 • Laktoz intoleransı
 • Dumping sendromu
 • Dehidratasyon

Quel type de démarche doit être effectué avant une chirurgie bariatrique ?

L’utilisation d’aspirine ou de médicaments contenant de l’aspirine et d’anticoagulants doit être arrêtée. Avant l’opération, le diététicien doit déterminer les carences nutritionnelles et les apports et besoins actuels en nutriments de l’individu et appliquer un programme nutritionnel spécifique à l’individu.

Quelle doit être la perte de poids adéquate après une chirurgie bariatrique ?

La perte de poids optimale consiste à perdre 50 à 80 % de l’excès de poids corporel.

Grossesse après une chirurgie bariatrique

Il est possible de tomber enceinte 18 mois après une chirurgie bariatrique. Toutefois, si la personne a subi une gastrectomie en manchon, elle doit attendre un an.